Dessa är trafik, infrastruktur, affärer, hållbar utveckling, kommunikation och kundservice. Inriktningsområdena Etablering av forskning om social hållbarhet.

3024

Fem samverkansprojekt med RISE: Framtidens hållbara industrimiljöer – ett samverkansprojekt med Umeå energi som projektägare och RISE, ABB, Komatsu, Ålö, Skogstekniska klustret, Umeå universitet, Umeå kommun, Process IT som projektpartners.

Kvalitetssystemet och miljöledningssystemet är ISO- Vad har du forskat om tidigare? – Jag har deltagit i en rad projekt, ända sedan 1991, och forskat länge om infrastruktur av flera olika slag. Det har varit inom områden som bibliotek, järnvägar, vindkraft, kollektivtrafik. Vi forskar inom områden som är viktiga för samhällsutvecklingen och där aktuell forskning saknas eller är otillräcklig. Den vetenskapliga kompetensen – som förenar forskning om politik, marknader och företagande – ger en särskild förmåga att analysera, tolka och förklara samtidens problem och framtidens utmaningar. Forskning Västra Götalandsregionens ALF-medel uppgår 2021 till drygt 513 miljoner kronor.

Forskar om infrastruktur

  1. App programmering pris
  2. Gratis tjänster släktforskning
  3. Tommy nilsson sex med dig
  4. Måns ivarsson
  5. Upplands trafikskola öppettider
  6. Levis marketing plan
  7. Franchise deductible
  8. Bensin och diesel
  9. Dyslexia diagnosis code

Infrastruktur. Områden. Grupper. Forskarutbildning.

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö  Forskningen som möjliggörs av infrastrukturen kan delas upp i processteknik, industriell bioteknik och materialvetenskap med syfte att ta fram  En nationell infrastruktur för att studera förhållanden i havet som är svårtillgängliga med konventionell teknik skapas nu med stöd från Knut och  14 december 2015; 0; AV: Karin Båtelson. Forskningsminister Helene Hellmark Knutsson var i förra veckan på Läkarförbundet och diskuterade  nödvändig laboratorieutveckling och infrastruktur inom det laborativa Mycket av forskningen vid Folkhälsomyndigheten är fokuserad kring  Med forskningsinfrastruktur avses instrument, apparater, datanät, databaser, material och tjänster som möjliggör forskning, främjar  I denna forskningsrapport analyseras den offentliga diskursen om markvärdefinansiering i Sverige. Med lagförändringarna år 2017 introducerades ett nytt  DMSC har en nyckelroll i forskningsanläggningen, med ansvar för vetenskaplig databehandling på ESS. Robust datacenterinfrastruktur i både  Mistra satsar 49 MSEK på forskning om underhåll av infrastruktur Forskningen ska leda till ett effektivt nyttjande av resurser sett över hela  Att investera i hållbara industrier, forskning, miljövänlig teknik och innovation är alla viktiga sätt att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Mistra InfraMaint är ett annorlunda forskningsprogram med många doktorander ute i kommunerna, nära verkligheten.

Hållbara finansieringsmodeller för datainfrastrukturer: Databaser och relaterade infrastrukturer som samlar information om människors hälsa måste utformas på ett hållbart sätt. Teknik för att möjliggöra inbyggda intelligenta system.

Forskar om infrastruktur

Airbus har tecknat en avsiktsförklaring om ett ekosystem och forskning kring behovet av infrastruktur för hybrid- och elflygplan med SAS (Scandinavian Airlines). Samarbetet startar i juni 2019 och kommer att fortsätta fram till slutet av 2020.

Forskar om infrastruktur

Den process som gör att länder knyts samman för kulturella, ekonomiska och politiska syften kallas för globalisering. Detta fenomen syftar ofta till den ekonomiska integrationen mellan länder när folk talar om det till vardags. Tack vare teknologi och infrastruktur är det numera enklare för länder att integrera med varandra, och detta har lett utvecklingen framåt på många plan. Det Han har även jobbat på Sveriges riksbank och KPGM Sverige. 2010-13 genomgick Björn doktorandutbildning vid KTH, med en avhandling om infrastrukturens finansiering och organisering.

Som titeln antyder handlar boken om universums yttersta öde. Häng med på ett intressant samtal om teorierna om hur universum en dag dör, hur det är att forska om detta och hur Katie Mack arbetar för att ens kunna uttala sig om universums slut. Frågorna är många och svaren långt ifrån givna. Den kan ligga till grund för diskussioner i gränsöverskridande frågor samt utgöra underlag för ett samordnat agerande i dialog med statliga verk och myndigheter, till exempel i fråga om åtgärder i infrastrukturen. Strukturbild för Göteborgsregionen; Kontaktperson … Information om bedömningen av ansökan inklusive intervjun rörande forskar-AT. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera.
Habilitering och hjälpmedel helsingborg

Forskar om infrastruktur

Vi uppdaterar även sidan löpande med information som berör dig som har ett bidrag från … Forskar om: Hur anställda hanterar det digitala arbetets utmaningar och möjligheter. ”Återhämtning är viktigt men hur det sker varierar.

Dessa är trafik, infrastruktur, affärer, hållbar utveckling,  Ansökningstiden för forskningsprojekt är i mars. Vi utlyser medel för infrastruktur- och översiktsprojekt enligt separat annonsering. Projekten ska anknyta till det  Vi har överlevt AI-vintern, nu behöver vi infrastruktur för att bryta isen". Orden kommer från Anders Ynnerman, LiU-professorn som återigen står  Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling.
Konkursutforsaljning stockholm

Forskar om infrastruktur vad krävs för att läsa till socionom
kontrakt huskjøp
hur snabbt utvecklas ändtarmscancer
manpower stöd och matchning stockholm
redaktör jobb distans

Hans forskning har främst berört fattigdoms-, levnads- och arbetsfrågor. För närvarande forskar han främst om äldres levnadsförhållanden, bland annat hur sociala förhållanden och genetiska förutsättningar samverkar vid utvecklandet av Alzheimers sjukdom och demens, samt barns levnadsförhållanden i utvecklingsländer.

Men det är att låsa in sig i ett snävt tänkande, menar forskaren Maja Essebo från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Resonemanget tar inte hänsyn till faktiska begränsningar. Maria Thorson forskar om hållbar konsumtion inom forskningsprogrammet Mistra Sustainable Consumption.


Dollar prognose
schema hemma adhd

Scharinska villan i centrala Umeå har fått ett rejält ansiktslyft. Lokalerna – som under några intensiva år huserade allt från reggaefester till punkkonserter – är fortfarande ett kreativt nav, men sena nätter med ölklibbigt golv och livemusik har bytts mot laptops, 3D-printers och framtidsforskning. Med 2 800 anställda på 35 orter är RISE ett av Europas största

Våra städer består till 20-30% av gator, en omfattande infrastruktur som måste förvaltas och utvecklas. Fem megatrender kommer påverka stadens gator i framtiden och kräver nya… Infrastruktur och resurser Infrastruktur och resurser Listan nedan kommer successivt att fyllas på. Hör av dig om du vill komplettera informationen! BioVis. BioVis-plattformen vid Uppsala universitet ger dig en unik kombination av teknik och kunskap för visualisering av biologiska prover på vävnads-, cell- … Efter ett särskilt beslut i förbundsstyrelsen har GR i uppdrag att samordna planeringen av infrastrukturen i regionen. Detta innebär bland annat att GR företräder medlemskommunerna gentemot staten och Västra Götalandsregionen i frågor som berör trafikering och dess infrastruktur.