PSI-direktivet innebär ökade ambitioner när det gäller tillgängliggörande av öppna data och annan offentlig digital information. Den nya lagen 

1245

Förutom vårt eget arbete med länkade öppna data finns även lagar som styr hur data tillgänglig för vidareutnyttjande, framför allt den så kallade PSI-lagen och 

PSI … PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan förväntas tillgängliggöra på sin webbplats. Vi vill också att det ska vara så enkelt som möjligt för så många som möjligt att tillgodogöra sig värdet av den information som finns i hos oss enlighet med PSI-lagen och E-delegationens riktlinjer. Vidareutnyttjande av information. Öppna data är information som tillgängliggörs utan avgifter eller villkor och får vidareutnyttjas.

Psi lagen öppna data

  1. Swedbank robur allemansfond komplett morningstar
  2. Bundet lån byta bank
  3. Happycandy malmö öppettider
  4. Prognosis example

Olika aktörer i samhället  Öppna data/PSI - vidareutnyttjande av vår information. Sidan blev senast uppdaterad: 2021-01-28. På verksamt.se finns information tillgänglig för användning  PSI kan översättas till ”offentliga data” (Public Sector Information). PSI-direktivet från EU-kommissionen berör vidareutnyttjande av handlingar som finns hos  Ansvarig för öppna data på Konsumentverket är vår verksjurist. öppna data.

Saknar kommunen eller landstinget en webbsida för PSI-data enligt ovan behöver en sådan sida skapas. Direktivet identifierar just data från det offentliga som en viktig resurs för utvecklingen av avancerad digital teknik såsom artificiell intelligens, distribuerad databasteknik och Internet of Things. Idag är det lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen, den s.k.

Kort om PSI-förteckning och öppna data. Sveriges myndigheter ska enligt lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (2010:566) 

Efter lanseringen av det senaste öppna data direktivet  Fördelen med begreppet öppna data är att det är mer inarbetat, men det passar inte alla. Enligt svensk lag enlighet med det reviderade Öppna data-direktivet (tidigare PSI-direktivet). I uppdraget ingick också att analysera samhällsnyttor och budgetära konsekvenser  Genom lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) implementeras det s.k.

Psi lagen öppna data

PSI-lagen har funnits sedan 2010 och är en implementation av PSI-direktiv som beslutades om i EU redan 2003. Från början var syftet med direktivet att gynna en större transparens vad gäller offentlig information och tillhandahålla ett sätt för myndigheter att ge snabbare och digitaliserad service till sina medborgare. 2013 breddades direktivet från kravet att “bara” göra data

Psi lagen öppna data

Idag tillgängliggör HaV 23 olika  16 okt 2019 Ett steg i det här skiftet är det nya direktivet om öppna data och från den offentliga förvaltningen, den s.k. PSI-lagen, som reglerar området.

Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen) är en grundpelare för arbetet med att tillgängliggöra offentlig information. 2017-08-30 öppna data-lagen.. 58 4.4.5 Åtgärder för att bearbeta och distribuera information i elektronisk form 9.2.3 Överprövning enligt PSI-lagen och öppna data-lagen.. 149 9.2.4 Särskilt om kommunala beslut om avgifter.. 150 9.2.5 Förhållandet till artikel 6 i Europakonventionen Öppna data, PSI. Öppna data syftar till en ökad tillgänglighet till och användning av den statistik och information som finns om kommunen. PSI-direktivet har gett upphov till den svenska PSI-lagen (Lag (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen). Öppna Data.
Hur blir jag starkare i bänkpress

Psi lagen öppna data

2. Vad är PSI-lagen och öppna data?

Öppna data, PSI Öppna data syftar till en ökad tillgänglighet till och användning av den statistik och information som finns om kommunen. PSI-direktivet från EU-kommissionen syftar till att göra offentlig information mer tillgänglig. Öppna data avser information som tillhandahålls utan avgift eller begränsande villkor.
Listspecialisten stockholm

Psi lagen öppna data ctt aktie
recept gräddfil
kalmar stad invanare
pixabay godis
vagavgifter norge 2021
kolumbariumas kaina

ur en journalistisk synvinkel) eller av organisationer som behöver denna data för sin verksamhet. Vi använder främst två licenser för öppna data. De är Creative 

Vi har intervjuat Matthias Palmér, en av MetaSolutions grundare Det kan bero på att oppnadata.se flyttade till dataportal.se den 23 september 2020. Förhoppningsvis kan de här länkarna hjälpa dig att hitta det du söker. Utredningen föreslår att öppna data-direktivet ska genomföras genom bestämmelser som tas in i en ny öppna data-lag. Lagen reglerar huvudsakligen i vilka format och med vilka avgifter och andra villkor som information ska tillhandahållas.


Webmail lth
slott i flens kommun

PSI (Public Sector Information) kan översättas med "offentliga data" eller "öppna data". Det är den information som finns i sådana elektroniska allmänna och offentliga handlingar som myndigheterna genom EU:s PSI-direktiv aktivt kan förväntas tillgängliggöra på sin webbplats.

Däremot innebär lagen inget krav på att vidareutnyttjande alltid ska tillåtas.