Messaure kraftstation byggdes åren 1957-1963 och producerar ett normalår 1 850 GWh. De förstärkningsarbeten som Vattenfall gör i Messaure är en del i en satsning på cirka 1 200 miljoner kronor för att göra Vattenfalls dammar ännu säkrare.

5458

Dessa nya provisoriska samhällen byggdes främst upp från 1930-talet till 1960-talet, under vattenkraftsutbyggnadens glansperiod. Några av de större samhällsbildningarna, som kom till på 1950-talet, var Midskog (1700 invånare), Harsprånget (2100), Kilforsen (1500) och Messaure (2300).

Det kan bli förvillande eftersom damm och ägaren nyttjade den sedan länge till sågen hörande bruttofallhöjden om 7,47 meter mellan Åsbackadammen med de hävdvunna nivåerna DG +109,73 (SG +109,50) och Bergfors Bruks damm med DG +102,26 (sedermera Bergfors Nedre kraftstation). Sammantaget fanns vid dammen fem turbiner installerade för driften. Inget känt Många småskaliga dammar och vattenkraftverk byggdes för mer än 100 år sedan för att driva kvarnar och sågverk. En del anläggningar har byggts om för att kunna producera el, men det är också vanligt att verksamheten har upphört och att anläggningarna har övergivits. Skibord = Öppning i en damm för avbördning av vatten där tröskeln till skibordet är belägen i nivå med eller strax ovanför dämningsgränsen. Syftet med skibordet är att hindra vattnet att stiga över dammkrönet.

Messaure kraftverk och damm

  1. Science gymnasium
  2. 7 cad

Porsi kraftstation ligger i utkanten av Vuollerim, precis där Stora och Lilla Luleälv flyter samman. Den började byggas 1957 och öppnade 1962. När Porsi byggdes flottade man fortfarande timmer på älven. Stationen försågs … tionen och i samband med detta förbereddes en ansökan om laglig-förklaring av befintliga vattenanläggningar med dammar, bro och kraftverk/kvarn (Norconsult, 2010). Den fullbordades aldrig då Naturvårdsverket i samråd med Havs- och vattenmyndigheten 2013 gjorde ställningstagandet att kraftproduktionen bör avskaffas Växjö kommuns vattenkraftverk och dammar Åtgärdsstrategi 2016-2027 5 Bakgrund Kommunens innehav av fallrätter Växjö kommun äger fjorton dammar och vattenkraftverk som dämmer upp ett femtontal sjöar.

Minnet av Messaure Dokumentärfilm. Historien om det sista stora vattenrallarsamhället i Sverige Markant minskade osäkerheter efter provtagning i Messaure SID 10 – 12.

Tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Länsstyrelsen har tillsyn av vattenkraftverk och dammar. Det innebär att vi kontrollerar att verksamheten uppfyller reglerna i miljöbalken och EU:s vattendirektiv. I tillsynsarbetet fokuserar vi på att följa upp och stimulera åtgärder som minimerar påverkan på miljön.

Dammen är nästan två kilometer lång och över 100 meter hög och hör till Vattenfalls mest omfattande dammbyggen. Den 1,9 km långa dammen i Messaure är 101 meter hög. Messaure är ett av Vattenfalls kraftverk i Stora Luleälv.

Messaure kraftverk och damm

Vid ett vattenkraftverk innebär det oftast intaget till kraftverket. Genom att skapa fri fiskvandring förbi Messauredammen ges möjlighet för fisk 

Messaure kraftverk och damm

Dagstripp till Storforsen, Jokkmokk och Messauredammen. skulle titta på dokumentären om kraftverket och orten i Messaure för att sedan åka dit och kolla runt  Ljuså, Bodens Energi AB, Ljusån · Messaure, Vattenfall Vattenkraft AB, Luleälven · Parki, Vattenfall Vattenkraft AB, Luleälven · Porjus, Vattenfall Vattenkraft AB  3.2 Lagändringarna och principer relevanta för vattenkraftverk enligt Klass 1 15 påverkas av sammanlagt 247 kraftverk och dammar varav 179 tillhör Klass 1, som totalt omfattar 255 Messaure. Luleälven. Messaure. Meʹssaure, Miessaure, Miessávre, damm med kraftverk i Stora Luleälven uppströms Lilla.

D. DATA Messaure. A 1488. K. KRAFTVERK. Minikraftverk. B 1299. K. KRAFTVERK.
Marie söderström psykolog

Messaure kraftverk och damm

Det är dock oklart om de vill behålla själva anläggningen eller om en ansökan om utrivning är aktuell. Ovan damm. 408.18 m ö.h. Under damm.

En nostalgisk sida som handlar om samhället som försvann, en sida där vi som bodde i Messaure kan mötas och prata minnen, lägga in bilder, skriva berättelser om olika episoder, berätta om återbesök där mm mm. Messaure är ett av Vattenfalls kraftverk i Stora Luleälv. Det är beläget några mil uppströms Vuollerim. Av själva kraftstationen syns inte mycket – maskinsalen ligger under jord.
Droners cartoon

Messaure kraftverk och damm master hur många poäng
mini golf denver
ekonomi skola göteborg
axfoods köttfusk
serbien eu land
psykosociala problem på arbetsplats

Under de kommande 5 åren var Messaure som störst, 1961 sysselsatte dammbyggandet ca 1300 personer och det pågick en intensiv verksamhet i samhället. Projektet gick bra tidsmässigt och redan 1962 på hösten stod det hela klart. Kraftstationen invigdes med pompa och ståt av dåvarande statsminister Tage Erlander.

Under de kommande 5 åren var Messaure som störst, 1961 sysselsatte dammbyggandet ca 1300 personer och det pågick en intensiv verksamhet i samhället. Projektet gick bra tidsmässigt och redan 1962 på hösten stod det hela klart.


Wrapp se
popmusik ich mag popmusik jeden tag

Sjokksjokk var en liten by med tre gårdar som kom att påverkas av utbyggnaderna av Messaure och Porsi kraftstationer i Stora Lule älv samt Letsi kraftstation i Lilla Lule älv. Somrarna 1957 till 1959 gjorde Riksantikvarieämbetet en etnologisk byundersökning av gårdarna på uppdrag av Vattenfall och Vattendomstolen. 300 bilder togs.

En damm som havererar kan innebära förlust av människoliv, och få andra allvarliga konsekvenser för samhället. Säkerhetsklassificering av dammar År 2014 infördes nya bestämmelser om dammsäkerhet, vilket innebär att dammar ska säkerhetsklassificeras. Vattenkraftverk och dammar påverkar vattenmiljön på flera olika sätt, exempelvis kan de vara vandringshinder för fisk, innebära förändringar i vattenflöden och transport av sediment. Här finns information om olika miljöpåverkan och vilka skyddsåtgärder som du kan vidtas för att minska negativa konsekvenser som t.ex. fisk- och Kraftstationen verkar helt sakna tillstånd eller äldre rättigheter, och det finns ingen önskan om att med anläggningen bedriva sådan vattenverksamhet som avses i 11 kap 6 § miljöbalken.