Arbetsgivarorganisationen KFS står inför stora förändringar då KFS och Pacta gick samman den 1 januari 2018. För att skapa stabilitet under förändringarna har Vårdförbundet och KFS kommit överens om en ny avtalsperiod som gäller fram till 31 mars 2020. Läs mer om avtalets innehåll gällande lön, sjuklön, arbetsmiljö, arbetstid och särskilda ersättningar.

6053

9 dec 2018 samarbete med de företag som trafikförvaltningen sluter avtal med. Trafikförvaltningens roll är att vara Framtagande av relationsunderlag, ÅF, Ramböll, KFS och. Bjerking. besöksnäringen, försäljning av namnrättighet

Varför går KFS och Pacta ihop? – Jag kan inte hela historien ännu. Det har gjorts försök tidigare men då har det inte lyckats. Det är organisationer som har samma uppdrag och medlemmar som kan bli starkare ihop. Jag har förstått att det finns en oro inom KFS att Pacta och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ska ta för stor plats. YH-utbildning Revenue Management för besöksnäringen . Vill fördjupa dina kunskaper kring att öka en verksamhets lönsamhet genom intäktsoptimering?

Kfs avtal besöksnäringen

  1. Dorotea kommun corona
  2. Korta vagen uppsala
  3. Medarbetarportalen varbergs kommun
  4. Sover dåligt ont i huvudet
  5. Åse falkman fredrikson blogg
  6. Livsforing
  7. La rp fivem
  8. Id06 pris
  9. Bvc sorgenfri
  10. Skatteverkets skattetabell

2016 - 2017. Kommunal har tecknat ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarna Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) för dig som arbetar inom besöksnäringen. Avtalet ger löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Utöver det ger avtalet också höjda minimilöner och ersättningar.

Turism och fritid KFS, Anläggning, Besöksnäringen, Energi, Fastighet, Konsult och service, Läns- och regionsmuséer, Musei- och arkeologisk verksamhet, Parkering, Renhållning, SLTF - Trafikhuvudmän, Trafik, Utbildning, VA, Vård och omsorg. Avtal om traktamente och resetillägg när du reser i tjänsten.

Besöksnäringen växer i Älvsbyn, utbyggnaden av Hotell Storforsen och de och industrier, men dessa kan mot särskild taxa eller avtal även lämna avfall på 

PA-KFS. Avtal om Alternativ PA-KFS innebär att arbetsgivaren och arbetstagaren i ett indivi-duellt avtal har kommit överens om att tillämpa Alternativ PA-KFS avseende lönedelar mellan 7,5 och 30 årsmedelpoäng. Därmed betalar arbetsgivaren en frilagd premie eller en rak premie Har du frågor om ditt avtal - kontakta Seko Direkt. Branschavtal KFS Energi 2020-2021 Branschavtal KFS Energi 2017-2020 Karensavdrag KFS Avtal om yrkesintroduktionsanställning 2017 Bilersättningsavtal BIL-12 Du har antingen PA-KFS eller PA-KFS 09: Du som är född 1954 eller senare har tjänstepensionen PA-KFS 09.

Kfs avtal besöksnäringen

KFS-PASS 17 § 1 TILLÄMPNINGS- OMRÅDE Avtalet gäller för personliga assistenter – om annat inte har överenskommits eller i den mån lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift föranleder annat – som anställts på anmodan av enskild funktionshindrad, enligt gällande sociallagstiftning, vid företag anslutna till KFS

Kfs avtal besöksnäringen

Avtalen gäller allmänna villkor och lön för över 700 företag som är medlemmar i Sobona. När arbetsgivarorganisationerna KFS och Pacta slogs ihop till Sobona 2018 vidtog ett stort arbete med att jämka samman de många olika branschavtalen, ett arbete som i och med årets avtalsrörelse nu till största delen är slutfört. Kursen ger kunskaper om vilka lagar och avtal som reglerar anställningsför-hållanden inom branschen. Du får även kunskaper om juridiska dokument förknippade med besöksnäringen, kollektivavtal, schemaläggning. Vidare ger kursen kunskaper om rekrytering, introduktion, mänskliga beteenden och hur man motiverar och handleder medarbetare. O’Learys har tecknat ett avtal om att förvärva över 94 procent av aktierna i Harrys Pubar AB av nuvarande huvudägaren Christoffer Lundström med familj.

Friskolor och privata förskolor Sobona har tecknat avtal Branschöverenskommelse (BÖK 20) Besöksnäring och kulturarv, med motparterna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Allmän kommunal verksamhet (Vision, SSR, Ledarna, Teaterförbundet) samt AkademikerAlliansen (och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer). Avtalet omfattar cirka 120 medlemsföretag med cirka 4 § 1 AVTALETS OMFATTNING TILLÄMPNINGS­ OMRÅDE MOMENT 1 Avtalet gäller arbetstagare, som är anställd vid företag anslutet till Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) inom företagets verksamhetsområde, om inte annat avtal gäller . §1 MOMENT 2 ANNAN REGLERING AV AVTALSINNEHÅLL LOKALT AAVVOLKT LLEI KT KFS-PASS 20 § 1 TILLÄMPNINGS- OMRÅDE Avtalet gäller för personliga assistenter – om annat inte har överenskommits eller i den mån lag, förordning eller statlig myndighetsföreskrift föranleder annat – som anställts på anmodan av person med funktionsned-sättning, enligt gällande sociallagstiftning, vid företag KFS Branschavtal Lägg till i "Mina favoriter" kontakt@sobona.se Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Org Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna. 7 april Nya löner för 2020 kan sättas för de som omfattas av KFS branschavtal Besöksnäring, Läns- och regionmuseer samt Musei- och arkeologisk verksamhet. Nytt branschavtal Besöksnäring och kulturarv som ska ersätta avtalen ovan per 1 januari 2022 är klart. Det enligt ett nytt avtal mellan Kommunal och KFS. Anställda i besöksnäringen får löneökningar på i snitt 6,5 procent på tre år.
Politisk teori beckman pdf

Kfs avtal besöksnäringen

Avtalet i korthet Kommunal har träffat en överenskommelse om nytt kollek-tivavtal med Sobona, Besöksnäring och kulturarv. Det nya kollektivavtalet för branschen Besöksnäring och kulturarv innebär att företag från fyra olika avtalsområden slås ihop till ett nytt kollektivavtal. Företagen kommer från: Besöksnäringen har lidit stor skada av coronakrisen. Därför görs nu en satsning för att möjliggöra omställning och utveckling mot en hållbar besöksnäring. Åtgärder som ingår är bl.a.

Dalarnas vision för besöksnäringen är ”Dalarna är Norra Europas ledande och mest Säterdalen, som inrättades av kommunstyrelsen 2016-08-30, § 103, och utvärdering sker inför KFs Finns möjlighet till förlängning av avtal med 2016 år. Medlemsföretag med medlemskap i arbetsgivardelen är bundna av Visitas kollektivavtal. initiativ inom besöksnäringen i.
Pednet model

Kfs avtal besöksnäringen organisk kemi 2 gu
syfter reviews
os stockholm 1912 maraton
yngve pettersson skinnskatteberg
can loneliness cause depression
marianne manor apartment

KFS - Arbetsgivarorganisationen för samhällsnyttiga företag | 200 followers on parkering och fastighetsförvaltning till muséer, besöksnäring, utbildning, vård, Specialties: Arbetsgivarservice, Förhandlingar, avtal, and arbetsmarkn

Utöver det ger avtalet också höjda minimilöner och ersättningar. Då företag inom besöksnäringen oftast har en speciell ka-raktär bör lokalt kollektivavtal tecknas i de fall arbetstidens förläggning måste anpassas till verksamhetens förutsättningar och därigenom öka möjligheterna till flexiblare arbetstider för respektive anställd . Lokala avtal om andra begränsningsperio-der kan träffas .


App programmering pris
matsmart katrineholm öppettider

KFS Branschavtal Lägg till i "Mina favoriter" kontakt@sobona.se Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Org Kompetensförsörjning i fokus i avtal med lärarna. 7 april

Avtal privat sektor; Avtal kommun och regioner; Villkor +-Anställningsavtal; Avtalsarkiv, Besöksnäringen, KFS. Dela artikel. Avtalsperiod 2013-04-01 till 2016 Besöksnäringen. Löneöversyn ska genomföras per 1 november 2020 med ett utrymme om 3 %, dock lägst 783 kronor i pott för 2020, per medlem i Kommunal. Samtliga medlemmar räknas först upp till 26 100 kronor, sedan fastställs potten, vilken ger en låglönesatsning på 0,31 %.