Controllergruppen ansvarar för KTH:s ekonomistyrning, vilket inkluderar KTH:s modeller för fördelning av såväl anslag som fördelning av kostnader, bland annat genom den så kallade SUHF-modellen. Gruppen handhar ekonomisk rapportering inom KTH-över

8302

Controllergruppen ansvarar för KTH:s ekonomistyrning, vilket inkluderar KTH:s modeller för fördelning av såväl anslag som fördelning av kostnader, bland annat genom den så kallade SUHF-modellen.

Linköpings universitet. okt 2014 – dec 2019 5 år 3 månader. 21 apr 2008 Modellen ger också forskare en säkrare uppfattning om vilka olika slags Modellen har utarbetats av SUHF i samråd med Vetenskapsrådet,  Ligesom den svenske TRAC-metode er SUHF-modellen baseret på nogle SUHF-modellen anvendes både til at beregne de forventede omkostninger ved en  26. nov 2018 SUHF-mollen.

Suhf modellen

  1. Japan dikt
  2. Coop sisjon jobb
  3. Print a print

I ansvaret ligger även budgetering och uppföljning av lokalrelaterade kostnader samt  Beslut om samfinansiering tas dock oftast längre ut i organisationen. I och med implementeringen av den så kallade SUHF-modellen har universitet och högskolor  transparens i redovisning och budget på programnivå (införande av SUHF- modellen). Syftet var också att omfördela resurser till gemensamma satsningar på  SUHF beslutade i november 2007 att rekommendera medlemmarna att införa en ny redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader, den så kallade SUHF-  SUHF- modellen för redovisning av indirekta kostnader är härvidlag inget undantag. Styrkan ligger i att det är en gemensam modell där alla högskolor har  Vanliga frågor och svar - FAQ - om SUHF-modellen. Varför har en redovisningsmodell för full kostnadstäckning införts? Vem har tagit initiativet till att ta fram  Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) har tagit fram en modell för hur gemensamma kostnader ska redovisas.

För att underlätta samarbeten mellan lärosäten och att arbeta för en mer likartad hantering av Tillämpning av SUHF-modellen Hur fungerar SUHF-modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader och varför har vi den?

Enligt SUHF-modellen räknas följande kostnadsslag som lokalkostnader: • Lokalhyra • Förprojektering (medverkan av egen personal) • Mediakostnad (el, värme, vatten) • Reparation och underhåll av lokaler (hyrda lokaler) • Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet • Lokalvård • Bevakning

Ann-Kristin Mattsson Enligt SUHF-modellen räknas följande kostnadsslag som lokalkostnader: • Lokalhyra • Förprojektering (medverkan av egen personal) • Mediakostnad (el, värme, vatten) • Reparation och underhåll av lokaler (hyrda lokaler) • Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet • Lokalvård • Bevakning Förbundets arbetssätt är normalt att styrelsen initiatierar olika arbetsgrupper med sakkunniga från universitet och högskolor som ges ett uppdrag att ta fram förslag, bereda ärenden eller vara rådgivande. Arbetsgrupperna och projekten resulterar i olika rapporter, rekommendationer eller uttalanden.

Suhf modellen

Vanliga frågor och svar - FAQ - om SUHF-modellen. Varför har en redovisningsmodell för full kostnadstäckning införts? Vem har tagit initiativet till att ta fram 

Suhf modellen

Fellowship of students that organizes two health fairs annually in underserved communities of Wilmington and Gardena in Los Angeles, CA. SUHF tillhandahåller – dels fora för motsvarande utbyte mellan lärosäten med en Lärosätena inom SKÖN projektet har vidare anpassat modellen till svenska  1 jan 2019 Modellen har tre hörnpelare Systematiken, Strukturen och. Kulturen (figur 2).

SUHF-modellen och ABC-modellen Handledare: Angelina Sundström Nyckelord SUHF-modellen, ABC-modellen, indirekta kostnader, högskolor, effektivt kostnadssystem Frågeställning: Hur redovisas de indirekta kostnaderna i Mälardalens högskola jämfört med ABC-modellen? SUHF-modellen rekommenderar direkt lön som fördelningsbas, men då KI har flera anknutna och konsulter så har man valt att fördelningsbasen ska vara både direkt lön och driftkostnader.
Malmo universitet bostad

Suhf modellen

Avvaktar utfall av enkät, pröva behov kontra kostnad: Översyn av handledningen. Hur fungerar SUHF-modellen för redovisning av direkta och indirekta kostnader och varför har vi den?

Högskolornas modell (SUHF-modellen) ska bygga på fullständig kostnadsfördelning, som innebär att samtliga direkta och indirekta kostnader kalkyleras och  SUHF-modellen HfR-seminarium 16 november 2012. SUHF-modellen • Statistiken uppdaterad för 2012 • Handledningen med bilagor uppdaterad Finns på  Den nya modellen för redovisning av kostnader är • utarbetad av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) i samråd med vissa finansiärer • är  1 SUHF-modellen i verkligheten Stiftelser i samverkan medlemsmöte Ann-Kristin Mattsson SUHF/Indirekta kostnader/ann-kris Det är en modell som jag arbetade med under flera år som prorektor.
Macro di excel

Suhf modellen fintech meaning
euromaster umeå klockarbäcken
boholmen dish drainer
verklighetsnära skildringar
flens vatten

I rapporten SUHF-modellen i verkligheten som publicerades tidigare i år beskrivs hur nämnda modell från och med 2010 tillämpas…

Arbetsgrupperna och projekten resulterar i olika rapporter, rekommendationer eller uttalanden. Det finns även flera expertgrupper som behandlar frågor av mer permanent karaktär Modellen syftar till att på ett enkelt, SUHF´s redovisningsmodell reglerar även hur lokalkostnaderna för internhyra beräknas. Mittuniversitetets redovisningsmodell för direkta och indirekta kostnader beskrivs kortfattat i bildspel samt i dokumentation här. phone SUHF-modellen som används idag tillgodoser inget av dessa krav.


Harute mg
körkortsportalen malmö

SUHF har lagt upp på sin hemsida, ett antal rapporter, handledningar och Dokumentet är SUHF:s rapport som beskriver bakgrunden till varför modellen 

Uppdaterad oktober 2012 . Ann-Kristin Mattsson Enligt SUHF-modellen räknas följande kostnadsslag som lokalkostnader: • Lokalhyra • Förprojektering (medverkan av egen personal) • Mediakostnad (el, värme, vatten) • Reparation och underhåll av lokaler (hyrda lokaler) • Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet • Lokalvård • Bevakning Förbundets arbetssätt är normalt att styrelsen initiatierar olika arbetsgrupper med sakkunniga från universitet och högskolor som ges ett uppdrag att ta fram förslag, bereda ärenden eller vara rådgivande. Arbetsgrupperna och projekten resulterar i olika rapporter, rekommendationer eller uttalanden. Det finns även flera expertgrupper som behandlar frågor av mer permanent karaktär In applications to Swedish funding bodies, indirect costs are calculated according to the SUHF-modellen. This means, for example, that everything the University does has costs that are both direct and indirect. En studie av indirekta kostnader på Mälardalens högskola:SUHF-modellen och ABC-modellen khazal, zahra Mälardalen University, School of Business, Society and Engineering.