Opinnäyteyön lähestymistapa oli fenomenologis- hermeneuttinen. Siinä pyrittiin tulkitsemaan ja ymmärtämään lasten kokemuksille an- tamia merkityksiä.

5295

Estetiikassa fenomenologinen lähestymistapa on vahvin konteksti ruumiista keskustelemiselle. Kaikki esteettisen kokemuksen teoriat sisältävät ainakin jossain määrin ajatuksen aistivasta ruumiista, joskin käsite ”esteettinen” syntyi 1700-luvun rationalismin vaikutuspiirissä.

Koetun masennuksen syyt olivat pääasiassa työelämään liittyviä (69,2%): työyhteisöllisiä, työstä johtuvia tai organisatorisia. Fenomenologiaan, jossa myös tutkitaan kokemuksia ja merkityksiä, on johdateltu esimerkiksi Timo Laineen (2001) artikkelissa Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Artikkeli löytyy teoksesta Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus. Katso myös » Lukemisto Hermeneutiikka ja fenomenologia: hermeneuttis-fenomenologisen tutkimusotteen sisäisestä problematiikasta Fenomenologinen analyysi on laadullinen analyysimenetelmä, joka perustuu välittömien havaintojen tekemiseen ja tutkimuskohteesta saadun kokemuksen pohdintaan ja reflektointiin.

Fenomenologinen lähestymistapa

  1. Loan revision form university of miami
  2. Aktiv och passiv transport

Haastatteluihin osallistui kahdeksan yöpartiotoiminnan piiriin kuuluvaa ikäihmistä sekä kaksi vakituista yötyötä tekevää Tutkimuksen lähestymistapa perustuu Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen. Metodologisena lähtökohtana on fenomenologinen psykologia, jonka pyrkimyksenä on tutkittavien kokemusten kuvaileminen. Tutkimusaineisto on hankittu avointa kyselylomaketta käyttäen. Tutkimuksessa on mukana 32 opiskelijaa Oulun yliopiston kuudesta tiedekunnasta.

Tyttöjen taustoja yhdistivät koulunkäyntivaikeudet, riitaisat perhesuhteet ja lastensuojelukontakti, jonka kautta he osallistuivat tyttöryhmään. fi Husserlille fenomenologia oli filosofinen lähestymistapa, joka ottaa lähtökohdakseen intuitiiviset ilmiökokemukset eli fenomenologisessa reflektiossa meille ilmenevät asiat, ja pyrkii uuttamaan niistä kokemuksen olennaiset piirteet ja kokemiemme asioiden olemuksen.

fi Husserlille fenomenologia oli filosofinen lähestymistapa, joka ottaa lähtökohdakseen intuitiiviset ilmiökokemukset eli fenomenologisessa reflektiossa meille ilmenevät asiat, ja pyrkii uuttamaan niistä kokemuksen olennaiset piirteet ja kokemiemme asioiden olemuksen.

Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Luo tämän nimityksen perusteella käsite uudelle aihealueelle: Alkuperäiskansatutkimus. Antiikintutkimus.

Fenomenologinen lähestymistapa

Fenomenologinen lähestymistapa joulurauhan julis-tuksen kääntämiseen Jenni Herranen ja Johanna Kotiaho Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Viittomakielen ja tulkkauksen koulutus Viittomakielentulkki (AMK)

Fenomenologinen lähestymistapa

Fenomenologisen lähestymistavan mukaisesti analyysiin otetaan mukaan kaikkien osallistujien kuvaamat surun kokemukset ja niiden merkitys itselle, joten metodologia, aineisto ja analyysi ovat yhteensopivat. Fenomenologiaan, jossa myös tutkitaan kokemuksia ja merkityksiä, on johdateltu esimerkiksi Timo Laineen (2001) artikkelissa Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Artikkeli löytyy teoksesta Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus.

Tieteen termipankista. Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Luo tämän nimityksen perusteella käsite uudelle aihealueelle: Alkuperäiskansatutkimus.
Innebar engelska

Fenomenologinen lähestymistapa

toukokuu 2011 Näitä tutkijoita yhdistää fenomenologinen lähestymistapa.

Tutkimuksessa painottuu ymmärtävä, fenomenologinen lähestymistapa. Tulosten mukaan masentuneeksi itsensä tuntevia hoitotyöntekijöitä oli 21,6 % ja uupuneeksi koki itsensä 54,1% vastaajista.
Kina regioner

Fenomenologinen lähestymistapa flygplatser
undersköterskeutbildning östersund
medlemsavgift advokatsamfundet
urkund plagiarism checker
zeppelinare engelska
ulrika jonsson gladiators

Jonkin filosofisen tutkimussuunnan lähestymistapa ja menetelmät. Tutkimussuuntauksia ovat esimerkiksi analyyttinen ja fenomenologinen filosofia sekä 

Fenomenologinen näkökulma. Artikkeli löytyy teoksesta Aaltola, J. & Valli, R. (toim.) 2001.


Umo stockholm odenplan
markera allt

av J Hyöty · 2018 — får stöd av fenomenologin som forskningsmetodik. -Onko mielessäsi joku malli/pedagoginen lähestymistapa jota käytät kaksikielisessä.

on fenomenologinen ja aineisto käsitellään fenomenologis-hermeneuttisesti  PDF) Tyttöryhmän dialoginen prosessi - Fenomenologinen Hyviä" neuvoja? | Pilkuttaja.